Algemeen

Kerngegevens

Sociale structuur

Gegevens per 1-1-2021

Aantal inwoners (in aantallen)

• 0 t/m 17 jaar

10.201

• 18 t/m 64 jaar

29.329

• 65 jaar en ouder

12.034

Totaal aantal inwoners

51.564

Uitkeringen

• Bijstandsontvangers

844

• Uitkeringsontvangers

2.610

• Minderheden

920

Bedrijfsvestigingen

• Aantal bedrijfsvestigingen

6.710

Fysieke structuur

Gegevens per 1-1-2021

Oppervlakte gemeente (in hectare)

• Binnenwater

6.711

• Buitenwater

13.094

• Land

35.105

Totaal oppervlakte gemeente

54.910

Aantal wooneenheden

• Woonruimten

25.099

Totaal aantal wooneenheden

25.099

Lengte wegen en watergangen (in kilometers)

• Wegen

739

• Waterwegen

72

• Rioleringen

635

Oppervlakte groen (in m2)

• Stedelijk groen

2.600.000

• Landschappelijk groen

5.300.000

Financiële structuur

per inwoner

Totaal
(x € 1.000)

Exploitatie

• Uitgaven

2.734

140.988

• Inkomsten

2.701

139.271

• Opbrengst belastingen en heffingen

Onroerende zaakbelasting

226

11.679

Afvalstoffenheffing

112

5.781

Rioolrechten

101

5.188

• Algemene uitkering uit het Gemeentefonds

1.676

86.397

Balans

• Eigen vermogen

573

29.524

• Voorzieningen

206

10.619

• Vaste schulden

1.406

72.479

Deze pagina is gebouwd op 06/03/2022 11:00:20 met de export van 11/15/2021 07:32:17