Financiële begroting

1.2 Algemene financiële situatie

De basis voor het geactualiseerde financieel perspectief voor de Programmabegroting 2022 is de in de raadvergadering van 7 juli 2021 vastgestelde perspectiefnota 2022-2025.

Hieronder is de aansluiting van de saldi van het financieel meerjarenperspectief tussen de Perspectiefnota 2022-2025 en de nu voorliggende Programmabegroting 2022-2025 op hoofdlijnen weergegeven. Vervolgens worden de verschillende mutaties verder toegelicht.

bedragen x € 1.000

Meerjarenperspectief

Begroting 2022

MJB 2023

MJB 2024

MJB 2025

Saldi Perspectiefnota 2022-2025

586

114

120

568

Amendementen perspectiefnota 2022-2025

-13

-17

-18

-18

Autonome mutaties

2.864

2.252

1.795

1.456

Mutaties bestaand beleid

-

-

-

-

Eenmalige mutaties

-

-

-

-

Onttrekkingen en stortingen algemene reserve n.a.v. eenmalige mutaties

-

-

-

-

Saldi meerjarenperspectief excl. voorstellen prioriteitenlijst

3.437

2.349

1.897

2.006

Voorstellen prioriteringslijst

-532

-1.576

-1.674

-1.674

Voorstellen prioriteringslijst ten laste van de algemene reserve

-1.538

-458

-120

-

Voorstellen prioriteringslijst dekking algemene reserve

1.538

458

120

-

Rentelasten voorstellen prioriteringslijst t.l.v. de algemene reserve

-15

-20

-21

-21

Saldi meerjarenperspectief excl. voorstellen prioriteitenlijst

2.890

753

202

311

Onttrekken ten laste van algemene reserve

-

-

-

-

Rentelasten onttrekken t.l.v. algemene reserve

-

-

-

-

Saldi programmabegroting 2022 - 2025

2.890

753

202

311

Deze pagina is gebouwd op 06/03/2022 11:00:20 met de export van 11/15/2021 07:32:17