Paragrafen

Paragraaf Lokale heffingen

De paragraaf bevat de volgende onderdelen:

  • Transparantie bij de tariefstelling
  • De geraamde inkomsten (kosten)
  • Het beleid ten aanzien van de lokale heffingen en de Wet WOZ
  • Woonlastenontwikkeling
  • Een beschrijving van het kwijtscheldingsbeleid
  • Een overzicht van de tarieven 2022
Deze pagina is gebouwd op 06/03/2022 11:00:20 met de export van 11/15/2021 07:32:17