Welkom op de website van  Programmabegroting 2022 en de Meerjarenraming 2023-2025 Gemeente De Fryske Marren. Deze begroting is vastgesteld in raadsvergadering van 10 november 2021.

Amendementen
Tijdens de raadsvergadering over de begroting 2022 op 10 november 2021 zijn de volgende amendementen aangenomen:

  • amendement bibliotheek 
  • amendement duurzaamheidsfonds kleine initiatieven
  • amendement Fryske boeken 
  • amendement Inburgeringswet 

Deze amendementen zijn nog niet in de programmacijfers verwerkt en vindt u onder de knop "Amendementen".  

Eerste wijziging
Op 27 oktober 2021 heeft de raad een amendement aangenomen betreffende het sportbeleid. Dit is als eerste wijziging  op de begroting 2022 verwerkt en is nog niet in de programmacijfers opgenomen. Deze wijziging vindt u ook onder de knop "Amendementen".

Deze pagina is gebouwd op 06/03/2022 11:00:20 met de export van 11/15/2021 07:32:17