Programma's

5. Sociaal domein

Alle inwoners van De Fryske Marren doen mee en kunnen zich maximaal ontplooien.

Het programma sociaal domein omvat alle inspanningen die de gemeente verricht rond werk, zorg en jeugd, op basis van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), de Participatiewet en de Jeugdwet. Het programma richt zich daarbij op organisaties, diensten en voorzieningen die inwoners ondersteunen, leefbaarheid vergroten en participatie (het ‘meedoen’) in de maatschappij bevorderen. Het gaat hierbij om welzijn, re-integratie, zorg en ondersteuning, (jeugd)gezondheidszorg en opvoeding. Ook inburgering, de reguliere en bijzondere bijstand, schuldhulpverlening en het sociaal activeren van inwoners zijn onderdeel van dit programma. Als gemeente spelen we een sleutelrol in het leven van vooral kwetsbare inwoners.

Het sociaal domein heeft ook een nadrukkelijke verbinding met aanverwante taken zoals onderwijs, leerplicht, het voorkomen van vroegtijdig schoolverlaten en leerlingenvervoer, sport en cultuur ondergebracht in programma 4.

Dit programma bestaat uit de volgende productgroepen:
5.1 Samenleving en sociaal wijkteam
5.2 Maatwerkvoorzieningen
5.3 Inkomenregelingen en participatie
5.4 Conflictzorg
5.5 Gezondheidszorg
5.6 Sociaal domein algemeen

Deze pagina is gebouwd op 06/03/2022 11:00:20 met de export van 11/15/2021 07:32:17